Prosiect Diweddara'


Prosiect newydd ar y gweill...

Mae Kristina ar fîn cychwyn prosiect newydd sbon hefo pedwar ffotograffydd arall o Gymru, yn dogfennu effaith Brexit ar gymunedau Cymru.
Dilynnwch ei thaith ar hyd y dair mlynedd nesaf ar wefan 'Doc Cymru'.

Gwefan doc.cymru

Prosiect Colaboreiddio


Bu Kristina yn cyd-weithio hefo'r artist Junko Mori, yr animeiddiwr Sïan Angharad a'r cerddor Simmy Singh i greu fidio 'stop motion' yn dangos proses creadigol Junko Mori tra'n creu darnau o gelf allan o fetel.

Gwyliwch yma

Kristina


Ar ôl dychwelyd o drip i India yn 16 oed, penderfynnodd Kristina bod tynnu llunia yn mynd i fod yn ran mawr o'i bywyd.
Mae ei gwaith yn nodweddedig am roi spin dogfennol ar waith theatr artistig, ynghyd â defnyddio’r un cysyniad yn ei gwaith masnachol a theledu. Mae hi wedi gweithio gyda chwmnïau theatr mwyaf Cymru, yn ogystal â chwmniau teledu Sky, BBC a S4C gan greu rhai o ddelweddau mwyaf eiconig Cymru yn y sector creadigol.

Cysylltu

Portffolio


Cysylltu