Prosiect Diweddara'


Prosiect newydd ar y gweill...

Mae Kristina ar fîn cychwyn prosiect newydd sbon hefo pedwar ffotograffydd arall o Gymru, yn dogfennu effaith Brexit ar gymunedau Cymru.
Dilynnwch ei thaith ar hyd y dair mlynedd nesaf ar wefan 'Doc Cymru'.

Gwefan doc.cymru

Kristina


Ar ôl dychwelyd o drip i India yn 16 oed, penderfynnodd Kristina bod tynnu llunia yn mynd i fod yn ran mawr o'i bywyd.
Mae ei gwaith yn nodweddedig am roi spin dogfennol ar waith theatr artistig, ynghyd â defnyddio’r un cysyniad yn ei gwaith masnachol a theledu. Mae hi wedi gweithio gyda chwmnïau theatr mwyaf Cymru, yn ogystal â chwmniau teledu Sky, BBC a S4C gan greu rhai o ddelweddau mwyaf eiconig Cymru yn y sector creadigol.

Cysylltu

Portffolio


Cysylltu