Prosiect Dogfennol Personol

Tydi'r Felinheli ddim yn bentref anarferol, ond eleni mae’n llawn o straeon anghyffredin.

Ac er y bydd trigolion y pentref ar lan Afon Menai yn siŵr o gofio'u profiadau am weddill eu hoes, mae rhai tebyg i’w canfod ym mhob cwr o'r wlad eleni. Stori Y Felinheli ydy stori Cymru gyfan yn 2020.

Dyma brofiadau aelodau cyffredin o’r gymuned mewn cyfnod anghyffredin iawn.


BBC Cymru Fyw