Darlun TV

Cyfres dogfennol ar S4C yn dilyn disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon - ysgol sy'n ffocysu ar drafod emosiynau. Cyfres o lunia o'r plant chwaraeodd rhan fawr yn y rhaglen.