Creu 'Ymgyrch' sydd werth ei weld…


Ydych chi'n rhyddhau cynnyrch newydd neu wasanaeth arbennig iawn a ddim yn siŵr sut i fynd ati i bortreadu ei werth? Mae gwneud i gynnyrch neu wasanaeth i ymddangos yn werthfawr i gwsmer yn bwysig iawn, a thrwy llunia cryf mae gwerthu hyn yn llawer haws. Mae'r pecyn hwn wedi'i gynllunio i gael y gorau o'ch neges a'i chyfieithu'n berffaith trwy delweddau, i greu effaith ac aros yn ddilys i’ch busnes.


Beth sydd yn y pecyn yma:


  • Holiadur manwl er mwyn gweld pwrpas yr ymgyrch a'r hyn rydych chi eisiau ohoni.
  • Ymgynghoriad i drafod syniadau a phosibiliadau.
  • 'Pecyn brandio' wedi'i deilwra ar gyfer eich ymgyrch chi yn benodol, sy'n dangos ysbrydoliaeth ar gyfer delweddau yn ogystal â paled lliw a ffontiau i gyd fynd hefo'r ymgyrch.
  • Photoshoot 1 diwrnod
  • Teipograffeg personol i gyd-fynd â'ch brand ar 3x o'r delweddau cryfa’ ar gyfer eich ymgyrch.


Pris: £ 749