Mae cariad Kristina tuag at teithio a dogfennu'r hyn mae hi'n ei weld yn dal yn rhan o'i gwaith hi. Bu Kristina yn Zambia yn ddiweddar yn dogfennu pentrefi bychain ar ffîn y Congo ac Ysbytai geni i ferched. Yma welwch hefyd llunia o'i thrip hi i India yn 2014 lle buodd hi yn dysgu Ffotograffiaeth i blant amddifad.

Kristina's love towards travelling and documenting what she experiences is still a strong part of her work. She recently visited Zambia to document small villages on the border of the Congo and Women's birth hospitals. Here you will also see documentation of her trip to India in 2014 where she spent time teaching Photography to orphan children.