Cyfres newydd ar S4C yn dilyn disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon - ysgol sy'n ffocysu ar drafod emosiynau.

New series on S4C documenting the first Welsh school to receive 'inspiring school' status.