Mae Kristina yn Ffotograffwraig Dogfennol o Ogledd Cymru.

Cafodd hi'r cyfle i ymweld ac India yn un deg chwech oed a chyraedd adra gyda bocs llawn o ffilmia, a diddordeb newydd sbon. Wedi i Kristina dreulio tair mlynedd yn astudio Ffotograffiaeth Dogfennol yng Nghasnewydd, fe aeth 'mlaen i weithio fel ffotograffwraig hunan-gyflogedig yn 2014.

Mae hi'n cyffroi wrth drio gwahanol mathau o ffotograffiaeth - wastad yn ychwanegu ei steil naturiol sy'n agwedd cryf o'i gwaith. 

Mae Kristina wedi gweithio gyda nifer o gwmnîau Cymraeg ac rhyngwladol. Mae rhai o'i cleientiaid yn cynnwys S4C, BBC, Sky yn ogystal a cwmnîau theatr gan gynnwys Theatr Genedaethol Cymru a Chmwni Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Kristina nawr yn fam i Greta fach ac yn mwynhau bywyd fel Ffotograffydd llawrydd yn ogystal a Mamolaeth.

Kristina is a Documentary Photographer hailing from North Wales.

When given the chance to visit India at the age of 16 she came home with a shoebox full of film, and a new found hobby. Kristina then studied Documentray Photography in Newport, South Wales and has been working as a freelance photographer since 2014.

She thrives on new projects, whilst always incorporating her own style into the image.

She has worked with various Welsh and International companies, creating colourful and energetic images. Some of her clients include S4C, BBC, Sky as well as various theatre companies including Theatr Genedlaethol Cymru and The Welsh National Opera.

She is now a mother to little Greta and enjoys juggling a freelance lifestyle with new motherhood.