Helo a Chroeso!

Mae Kristina yn ffotograffwraig dogfennol o Ogledd Cymru.

Cafodd hi'r cyfle i ymweld ac India yn un deg chwech oed a chyraedd adra gyda bocs sgidia llawn o ffilmia, a diddordeb newydd sbon. Wedi i Kristina dreulio tair mlynedd yn astudio Ffotograffiaeth Dogfennol yng Nghasnewydd, fe aeth 'mlaen i weithio fel ffotograffwraig hunan-gyflogedig yn Y Felinheli. 

Mae hi'n cyffroi wrth drio gwahanol mathau o ffotograffiaeth, wastad yn ychwanegu ei steil naturiol sy'n agwedd cryf o'i gwaith. 

Mae Kristina wedi gweithio hefo nifer o gwmnîau Cymraeg a rhyngwladol. Mae rhai o'i ceientiaid yn cynnwys S4C, BBC, Sky yn ogystal a cwmnîau theatr.

               

                           info@kristinabanholzerphotography.com

 

Hello and Welcome!

Kristina is a documentary photographer hailing from North Wales.

When given the chance to visit India at the age of 16 she came home with a shoebox full of film, and a new found hobby. Kristina then studied Documentray Photography in Newport, South Wales and has since been working as a freelance photographer in Y Felinheli, North Wales.

She thrives on new projects, whilst always incorporating her own style into the image.

She has worked with various Welsh and International companies, creating colourful and energetic images. Some of her clients include S4C, BBC, Sky as well as various theatre companies.

info@kristinabanholzerphotography.com

DSC_2111.jpg